+47 902 22 444 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Ansatte

Tekstilvask Innlandet AS er organisert ved at man i tillegg til ledelse har organisert seg i to avdelinger.
En avdeling som står for innsortering og produksjon av rent tøy, mens den andre står for ferdigbehandling, pakking og distribusjon. 

Selskapets ledelse er :
Daglig leder