+47 90 22 24 44 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Ansatte

Tekstilvask Innlandet AS er organisert ved at øverste ledelse delt i to funksjoner: Administrativ ledelse og driftsledelse. Disse to funksjonene danner sammen med kontorleder, teknisk leder og avdelingsleder produksjon en ledergruppe bestående av 5 personer.

Bedriften har organisert seg to avdelinger.
En avdeling som står for innsortering og produksjon av rent tøy, mens den andre står for ferdigbehandling, pakking og distribusjon. 

Selskapets ledelse er : 

Driftssjef: Grethe Irene Frenning     Telefon: 95 33 66 50     E-mail: gif@tvias.no

Administrativ leder/kontorsjef: Tove Guttorm Rangmel     Telefon: 91 90 07 10     E-mail: tove.rangmel@tvias.no

Avdelingsleder produksjon: Denise Rickensdorf     Telefon: 92 56 42 60     E-mail: denise@tvias.no

Kontorleder: Elin Danielsen     Telefon: 90 22 24 44     E-mail: Elin.Danielsen@tekstilvask-innlandet.no

Teknisk leder: Rune Stor-Re     Telefon: 97 07 08 66     E-mail: rune.stor-re@tekstilvask-innlandet.no