+47 902 22 444 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Hygiene

Hygiene betyr renslighet. Betydningen har blitt utvidet til å omfatte alt som kan: 
- bevare og fremme sunnhet
- forebygge at sykdommer oppstår og hindre de i å spre seg

Som leverandør av tekstiler (bl.a. operasjonstekstiler) til sykehus og øvrige helseinstutusjoner, må Tekstilvask Innlandet AS tilfredsstille gjeldende forskrifter, heunder:

  • Forskrift om smittevern i helsetjenesten.

Basert på forskriften er det laget 2 viktige retningslinjer som vi etterlever: 

  • Bransjestandard - smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (Utgave mai 2015 - Norske vaskeriers kvalitetstilsyn - NVK))
    "Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner"
  • Helsedirektoratets IS-1941 Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner

Bransjestandarden er under kontinuerlig utvikling, og gjenspeiler god faglig praksis for vaskeridrift. NVK gjennomfører kontroller og revisjoner for å sikre at vaskeriene tilfredsstiller kravene i standarden, og man får tildelt godkjenning dersom vaskeriet tilfredsstiller kravene i standarden.

Tekstilvask Innlandet AS er godkjent av NVK.

Våre vaskeprosesser innebærer en termisk desinfeksjon av tekstilene, som betyr at temperaturen i vasken som gjør tekstilene rene og desinfisert (temperaturen skal være kontinuerlig høyere enn 85 grader celsius i minimum 10 minutter.

Vaskeriet er også underlagt kravene om internkontroll som innebærer en egenkontroll på de viktige delene av vaskeriet, slik at de aktuelle kravene oppfylles.