+47 902 22 444 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Kvalitetskontroll

Tekstilvask Innlandet AS er godkjent medlem i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK).
Videre er bedriften miljøsertifisert etter Miljøfyrtårnmodellen senest i juni 2014.
Bedriften er også medlem i bransjeorganisasjonen Norsk renseri- og vaskeriforbund (NRV)

Miljø

Tekstilvask Innlandet AS er sertifisert Miljøfyrtårn senest i juni 2014 og etterkommer de krav som lover og regler pålegger selskapet.
Men dette er ikke nok for oss.
Som den store energiforbruker og bruker av vaskekjemikalier som vaskeriene er, vil vi stadig lete etter muligheter til å både spare energi og benytte riktige type og mengde kjemikalier.
I det nye vaskeriet er det investert store summer i ENØK.
Både varmt avløpsvann (prosessvann) og avdamp fra tørkeprosesser skal varmeveksles og vaskeriet er konstruert slik at gjennvunnet varme kan benyttes til flere formål.
Det er forventede positive resultat på følgende områder:
Avløpsvannet reduseres fra ca 50°C til ca 20°C (lokal forurensing). 
Varmen fra avløpsvannet gjennbrukes og reduserer oppvarmingsbehovet i vaskeprosessen (energisparing).
Tøyet som går inn i tørketromlene har en høyere starttemperatur og vi sparer gass i tørkeprosessen (energisparing).
Øvrige muligheter - akkumulert varmtvann vil kunne benyttes til oppvarming av lokalene, isfrie lasteramper/innkjøring for lastebilene og forvarming av matevann til dampproduksjonen.
I tillegg til disse tiltakene, er damp til vaskeriet produsert på flis. Her er det Oplandske bioenergi AS som har laget et moderne fyrhus for fjernmvame til flere større bygg i Biri, samt at de vil levere damp til vaskeriet. Vi forventer at dette vil redusere CO2 utslippene betydelig i forhold til 2011-tall.