+47 90 22 24 44 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Vår logo

Tekstilvask Innlandet AS fikk ny logo til fusjonen i selskapet i 2010. Den inneholder litt av Opplands gamle logo og litt av Hedmarks gamle, og ble laget av daværende vaskerisjef på avdeling Sanderud, Tore Sirhaug.

Logoen er bygd opp av flere elementer: Sentrum i blomsten står for smusspartikkel, støvbærerne er tensider som skal løse opp smusset, og de ytre kronbladene symboliserer såpeskum. Bølgen, strømmen av vann som går fra rent (rødt) til skittent vann (svart).