+47 90 22 24 44 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Styret

Følgende personer utgjør Tekstilvask Innlandet AS sitt styre:

Leif Gunnar Belsvik (styreleder)

Ove Egil Belsvik

Espen Lauritzen

Tor Lauritzen

Rune Stor-Re (ansattrepresentant)