+47 902 22 444 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Styret

Følgende personer utgjør Tekstilvask Innlandet AS sitt styret:

Bård Are Bjørnstad, styreleder
Astrid Bugge Mjærum
Jan Christian Eriksen
Ellen Hæreid Nylund
Jan Steinar Venstad
Rune Stor-Re (ansattrepresentant)