+47 902 22 444 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Vår historie

Tekstilvask Innlandet AS er pr i dag et fusjonert selskap bestående av gamle Hedmark vaskeri AS og Oppland vaskeri AS. Fusjonen ble gjennomført første halvår i 2010.
Fra å ha vært rene fylkeskommunale vaskerier fra starten, der kommuners institusjoner måtte søke om å få tilgang til å vaske sitt tøy, har begge de gamle vaskeriene gått fra en ren offentlig institusjon til å bli selvstendige AS. Dvs at det etterhvert har blitt en helt vanlig at eierkommuner legger sine tjenestebehov ut på anbud og at vaskeriet måtte vinne anbudskonkurransene på lik linje med andre konkurrenter. Den største forskjellen har bare vært at vaskerienes eiere har vært offentlige aktører.
Da Sykehuset Innlandet HF overtok fylkeskommunenes aksjer og ble majoritetseier i 2001 (de fikk aksjene fra Helse Øst RHF) var det knyttet spenning til eierstrategien. Etter fusjonen i 2010 er det tydelige signal om at Sykehuset Innlandet AS ønsker å føre et aktivt eierskap for å sikre best mulig leveringssikkerhet, topp kvalitet og til en konkurransedysktig pris.
I løpet av 2010 og første halvår av 2011 ble det utredet hvor salskapets nye vaskeri skulle samlokaliseres. Etter å ha vurdert over 25 tomter og alternative bygg, landet beslutningen på Biri senter på Biri. Leiekontrakt med Tema Eiendom AS ble inngått i juli samme år og forberedelser og tilpasninger av bygget tok til umiddelbart. Innflytting i et topp moderne helsevaskeri ble gjennomført i mai 2012.


Historisk utvikling for vaskeriene i Innlandet.

Hedmark vaskeri
Etablert 1959 (Eier: Fylket)
BA i 1991
AS i 2001 (Eier: Sykehuset Innlandet HF)
Fusjonert juni 2010

Oppland vaskeri
Etablert 1973 (Eier: Fylket)
BA i 1987
AS i 2001 (Eier: Sykehuset Innlandet HF)
Fusjonert juni 2010