+47 90 22 24 44 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Vår historie

Tekstilvask Innlandet AS ble i 2010 et fusjonert selskap bestående av gamle Hedmark vaskeri AS og Oppland vaskeri AS. Fra å ha vært rene fylkeskommunale vaskerier fra starten, der kommuners institusjoner måtte søke om å få tilgang til å vaske sitt tøy, gikk begge de gamle vaskeriene fra en ren offentlig institusjon til å bli selvstendige AS. Dvs. at det etterhvert ble vanlig at eierkommunene la sine tjenestebehov ut på anbud og at vaskeriet måtte vinne anbudskonkurransene på lik linje med andre konkurrenter. Den største forskjellen var at vaskerienes eiere var offentlige aktører.
Da Sykehuset Innlandet HF overtok fylkeskommunenes aksjer og ble majoritetseier i 2001 (de fikk aksjene fra Helse Øst RHF) var det knyttet spenning til eierstrategien. Etter fusjonen i 2010 er det tydelige signal om at Sykehuset Innlandet AS ønsker å føre et aktivt eierskap for å sikre best mulig leveringssikkerhet, topp kvalitet og til en konkurransedyktig pris.
I løpet av 2010 og første halvår av 2011 ble det utredet hvor salskapets nye vaskeri skulle samlokaliseres. Etter å ha vurdert over 25 tomter og alternative bygg, landet beslutningen på Biri senter på Biri. Leiekontrakt med Tema Eiendom AS ble inngått i juli samme år og forberedelser og tilpasninger av bygget tok til umiddelbart. Innflytting i et topp moderne helsevaskeri ble gjennomført i mai 2012.


Historisk utvikling for vaskeriene i Innlandet.
Hedmark vaskeri
Etablert 1959 (Eier: Fylket)
BA i 1991
AS i 2001 (Eier: Sykehuset Innlandet HF)
Fusjonert juni 2010

Oppland vaskeri
Etablert 1973 (Eier: Fylket)
BA i 1987
AS i 2001 (Eier: Sykehuset Innlandet HF)
Fusjonert juni 2010

20.februar 2018 ble Tekstilvask Innlandet AS overtatt av NorTekstil som eneste eier, og er nå en privateid bedrift innen vaskeritjenester.